Godt oppmøte på generalforsamlingen 16.3

Generalforsamlingen ble som vanlig avholdt på Lofsrud skole. Hele 57 stemmeberettigede var møtt fram, og mange husstander stilte med flere personer. I tillegg hadde de fremmøtte med seg totalt 26 fullmakter, slik at antall stemmer som kunne avgis var 83. Det er lenge siden det har vært så mange på generalforsamling i Brenna velforening. Klikk på overskriften for å komme til lenke til underlag og protokoll.

Representanter fra Posten orienterte og svarte på spørsmål om ny postkasseordning. Det var en god diskusjon av postkassesaken.

Sverre Kallevik og Atle Svenheim ble valgt inn som nye styremedlemmer. Styresammensetningen fremgår her.

Etter mange år i styret ble Arne Egil Sagen takket av med blomster og varme takksigelser.

Alt underlag kan lastes ned ved å klikke her.

Møteprotokollen kan lastes ned ved å klikke her.