Maritastiftelsen kjøper hus i Langretta

På Maritastiftelsens Facebook-sider ble det 15. mars lagt ut følgende informasjon: "I dag har vi utført en av beslutningene som ble tatt på styremøtet i går: Nemlig å kjøpe et hus hvor folk som kommer ut fra fengsel kan få bo og få arbeidstrening på vei inn i et nytt liv uten kriminalitet og rusavhengighet."

Maritastiftelsen er en religiøs organisasjon. På stiftelsens hjemmesider heter det bl.a. om formålet:

"Maritastiftelsens syn på mennesket og på samfunnet vi lever i er forankret i den kristne tro og Bibelen. Mange av de som i dag arbeider i stiftelsen har selv kommet ut av langvarig misbruk og kriminell atferd gjennom en kristen omvendelse. Selv om frelsen mottas av nåde gjennom tro, så er noe av kjernen i den kristne troen å vise nestekjærlighet gjennom våre gjerninger."

Styret har i epost 20/3 kontaktet stiftelsen. I eposten heter det bl.a.: "Styret i Brenna velforening er gjort oppmerksom på at Maritastiftelsen nylig har kjøpt eiendommen Langretta 5 på Brenna. Naboer uttrykker bekymring over at et hus som i alle år har vært et vanlig beboelseshus synes planlagt omgjort til noe som oppfattes som en institusjon. Spesielt er det småbarnsforeldre som er bekymret for barna sine.

I første omgang hadde det vært fint å få opplysninger fra Maritastiftelsen om hvordan dette huset er tenkt brukt.

På Facebook opplyses det at Maritastiftelsen har kjøpt "et hus hvor folk som kommer ut fra fengsel kan få bo og få arbeidstrening på vei inn i et nytt liv uten kriminalitet og rusavhengighet".

Vi forstår ikke helt hva dette betyr. Noen spørsmål som raskt vil stilles er:

  • Hvor mange skal bo i huset?
  • Hvor lenge skal en som kommer ut av fengsel bo i huset?
  • Området er regulert til boliger. Er bruken det legges opp til å anse som å være i tråd med dette eller søkes det om bruksendring til institusjon?
  • Vil det være (døgn-) bemanning i huset?
  • Hvilken type oppfølging er det snakk om?

Oppdatering: Det er gjennomført møte mellom styret og Maritastiftelsen 4. april.