Postkassene - praktisk gjennomføring

På ekstraordinær generalforsamling 12. mai ble det bestemt at vi skal gå for 26 stativ med utgangspunkt i Postens forslag. Alle ønsker om andre plasseringer må foreligge innen 6. juni, og flertallet av dem som sokner til et stativ må være enige om alternativ plassering. Posten har et krav til at ingen skal ha mer enn 100 meter fra egen inngang til postkassestativet.

De som skal ha kun én kasse behøver ikke gjøre noe.

Alle som skal ha flere kasser eller ikke ønsker noen kasse melder dette til epost leder@brennavel.no innen 6. juni.

Last ned informasjonsskriv om praktisk gjennomføring samt protokollen fra ekstraordinær generalforsamling ved å klikke her.

NB:I informasjonsskrivet står det at innbetalingsblankett er vedlagt. Dette er ikke korrekt. Slike blanketter vil bli distribuert i løpet av kort tid.