Fiberutbyggingen - oppdatert informasjon per 14. august 2019

Det praktiske arbeidet med fiberutbyggingen nærmer seg nå Brenna. Styret er i kontakt med utbygger mer eller mindre løpende. Det kan konstateres at det er relativt store forsinkelser, men målet er ferdigstillelse før vinteren for alvor setter inn. Vi har 14. august mottatt informasjon fra Veflen entreprenør AS, som er underleverandør til Telenors leverandør Relacom. Les også et overordnet skriv fra Telenor og to skriv om utbyggingen, inkludert veiledning for arbeidet den enkelte må gjøre selv, og en skisse av anlegget. NB: Prosjektet forutsetter egeninnsats fra huseierne.

Mandag 19/8 kommer et trenchelag som skal begynne med trenching i Dalsåsen vels veier. Deretter blir det trenching på Brenna.

Veflen anser det nødvendig å holde på med dette arbeidet noe ut i oktober.

Trenchelaget arbeider i 14 dager, mandag til lørdag. På lørdager arbeides det til midt på dagen. Deretter blir det en ukes pause i arbeidet.

Målet er at det skal trenches opp mot 300 meter/dag, men framdriften er svært avhengig av hva slags masser som finnes i veibanen. Det kan således hende at det ikke er mulig å gå så raskt fram.

Veflen ber om at det tas så mye hensyn som mulig til trenchingen, for å unngå mye stopp i arbeidet. Det er smale veier på Brenna. 

Veflen vil legge et skriv i postkassene rett før arbeidet på Brenna starter opp.

Informasjon for nedlasting:

Overordnet skriv fra Telenor. Les gjennom for å finne ut hvem som må gjøre hva.

Skisse som viser oppbyggingen av fiberanlegget.

Skrivet Veflen vil legge i postkassene.

Velforeningens informasjonsskriv om fiberarbeidet.

Informasjonsskrivet fra velforeningen ble distribuert til alle husstander på papir i juni. I skrivet finnes også en veiledning for hvordan arbeidet på egen tomt skal utføres av den enkelte huseier.