Trenger du hjelp til å grave ned trekkerøret for fiber mellom veien og huset ditt? Meld deg innen 10. september!

Telenor ved firma MICROTRENCHING NORGE AS er nå i full gang med å fremføre fiber på Brenna. For å få fiberen fram, skjærer maskinene et smalt spor i asfalten, legger trekkerør i sporet og asfalterer igjen i samme operasjon. Hver huseier er selv ansvarlig for å grave ned et tynt rør fra fordelerpunkt i veien og inn til egen husvegg.

Fiberanlegget leveres etter «grav selv»-prinsippet.

Dette innebærer at hver beboer/huseier selv må sørge for å legge et 14 mm (gult) rør som det kan trekkes fiber i («trekkerør») fra fordelerpunktet ved asfaltkanten og inn til eget hus. Alle som har tegnet abonnementsavtale får levert slikt trekkerør når gravearbeidet nærmer seg. Røret skal helst ca. 20 cm under bakken.

Det er ytret ønske om at styret skal bidra til at det legges trekkerør helt inn til huset, slik at den enkelte ikke selv skal behøve å grave.

Styret ønsker nå å kartlegge hvem som ønsker å få et firma til å utføre gravingen inne på den enkeltes tomt. Vi er i kontakt med et firma som kan påta seg dette arbeidet for alle som måtte ønske det på Brenna. Det vil bli gjort befaring hos alle som er interessert. Det vil bli gitt individuelle priser. Det kan være stor forskjell på arbeidsmengden fra hus til hus, slik at prisene vil variere. Ved å gå sammen vil den enkelte få en bedre pris på jobben. Faktura vil komme fra Brenna velforening, som vil betale gravefirmaet for alle. Naboer kan gjøre lurt i å tenke felles grøft så langt som mulig for dermed å få en lavere pris på gravingen.

Alle som ønsker tilbud på graving/legging av trekkrør fra veien og inn til eget hus må snarest kontakte velforeningen.

Frist for å melde seg er 10. september.

Send epost til leder@brennavel.no

Oppgi at du ønsker tilbud på graving, hvilken adresse det gjelder samt fullt navn og telefonnummer. Det er kun huseiere som kan inngå avtale.

Det vil komme informasjonsskriv i postkassene om dette.

Skrivet kan leses ved å klikke her.