Straks slutt på steinknusingen

Nå blir det endelig slutt på spetakkelet.

I epost fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 27/2-2020 heter det:

... "etter samtale med Arild Hagen i dag 27.2 har han informert om at pukkverksdriften ved Mortensrud avvikles i løpet av første uke i mars.

Ved bortkjøring av lagerhauger anlagt som skjermvoller er det oppdaget noen større steiner som må pigges. Dette vil skje i morgen, fredag 28.2  mellom klokken 9-13 og noe på mandag formiddag.

T.O. så vil Oslo sporveier overta området i etterkant for parkering av El-busser."

Hva dette skyldes og om velforeningenes mange innspill har hatt betydning er ikke kjent.

Så får vi håpe at ikke busser skal kjøre inn og ut av området i svingen ved Shellstasjonen ved å krysse fortau og skolevei.