Informasjon rundt generalforsamlingen som er utsatt inntil videre

Den årlige generalforsamlingen kunne ikke gjennomføres på grunn av smittefare. Det er imidlertid en del forhold som skulle vært behandlet på generalforsamlingen som det er ønskelig få tilbakemelding på. Det er lagt ut et skriv om dette i alle postkasser.

Papirene til generalforsamlingen ble lagt i alle postkasser i februar måned i et hefte med tittel "Innkalling til generalforsamling 2020" og kan lastes ned her.

Skrivet rundt den ekstraordinære situasjonen kan lastes ned her.

Revisjonsberetningen kan lastes ned her.