Asfaltering av Pasoplia mandag 18. – onsdag 20. mai 2020

Det vil bli vanskelig å kjøre bil i Pasoplia de dagene asfalteringen pågår. Benytt beboerparkering i krysset Brennaveien/Pasopsvingen ved behov. Det er også mulig å bruke gjesteparkeringsplasser over hele Brenna disse 3 dagene, det blir ingen kontroll av P-service.

Alle gjesteparkeringsplasser og snuplasser i Pasoplia blir stengt på dagtid disse dagene. Arbeidet begynner ca. kl. 07:00 og avsluttes ca. kl. 19:00

Arbeidet starter nederst ved lekeplassen.

Dersom det er behov for å få utført asfaltering på privat område er det mulig å få et tilbud på det ved å kontakte Per Øivind Gjerberg i Anleggserice Øst AS via e-post oeigjer@online.no evt SMS til 924 47 052.