Brenna gård solgt

Det er nå klart at Peder Olimb, som er tidligere snekker og nå interiørarkitekt, har kjøpt Brenna gård. Han vil i første omgang pusse opp hovedhuset for å bo der. Vi ønsker Peder velkommen til Brenna.

Ikke momskompensasjon for vedlikehold av velveier. Vellenes fellesorganisasjon klager.

Vellenes Fellesorganisasjon fikk før jul rundt 2 millioner kroner til fordeling på velforeninger som søkte om kompensasjon. Brenna velforening har fått kr. 63.343,- av dette beløpet. Men vi fikk ikke godkjent de store kostnadene til drift av våre 3,1 km med privat veier i grunnlaget for beregningen av momskompensasjon. Det var det ingen som fikk. Vellenes fellesorganisasjon følger nå opp saken.

Fylkesmannen tillater bygging av leiligheter på låven

Brenna velforening og en lang rekke beboere på Brenna klaget på Plan- og bygningsetatens vedtak om å gi tillatelse til å bygge leiligheter i låven på Bratlie gård. Saken ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Akershus som ankeinstans. Nå har fylkesmannen avgjort saken. Plan- og bygningsetatens vedtak støttes.